Aanmelden voor een atelier bij Retort

Selectiecriteria

  • Professionaliteit (te beoordelen op grond van bijvoorbeeld opleiding, mate van naar buiten treden met je werk, tijdsbesteding per week).
  • Kwaliteit van het werk.
  • Bereidheid een klein deel van je tijd en energie in Retort als geheel te steken.
  • Passend binnen de variatie van disciplines binnen Retort. 

Na aanmelding via het inschrijfformulier en goedkeuring door de ballotagecommissie, krijg je een plaats op de wachtlijst. De wachttijd is helaas onvoorspelbaar. Wel is het zo dat de kleinste ateliers ook het snelste vrijkomen en doorschuivers binnen het pand voorrang hebben op nieuwe aanmeldingen van buitenaf.