Retort Art Space

In de periode 1998 t/m 2013 beschikte Retort naast de ateliers over een expositieruimte waar aanvankelijk alleen door kunstenaars  van Retort tentoonstellingen en projecten werden gerealiseerd. 

Later werd dit “Retortprojectruimte”. Vanaf dat moment konden kunstenaars van zowel buiten als van binnen Retort  projectvoorstellen voor kunstmanifestaties doen. Een divers samengestelde projectgroep selecteerde de voorstellen en bood ondersteuning bij o.a. subsidieaanvragen ter realisering van de projecten.

Vanaf 2010 werd de ruimte een zelfstandig kunstcentrum, dankzij eigen subsidies. Dit leidde tot  de oprichting van “Retort Art Space” onder leiding van een artistiek leider en een zakelijk directeur. Gedurende deze hele periode was Retort Art Space een bruisend beeldend kunstcentrum in Amsterdam Zuid, waar tentoonstellingen en kunstprojecten georganiseerd werden voor een breed publiek. Met veel nevenactiviteiten als kunsteducatie, lezingen en stages voor mensen van (internationale) kunstacademies. 

Wegens het ontbreken van financiële middelen moest Retort Art Space  in 2013 de deuren sluiten. De ruimte wordt nu door Retort verhuurd als atelier. Het archief toont beelden van de vele kunstmanifestaties die er in die jaren georganiseerd werden.

Archief periode 2013 t/m 2004

RETORT ART SPACE, de expositie- annex projectruimte van RETORT was de plek in Amsterdam-Zuid waar werk van talentvolle kunstenaars uit meerdere disciplines te zien was in de vorm van tentoonstellingen en kortdurende projecten. Het debat en de dialoog over de actuele moderne kunst én het publiek betrekken bij het kunstproces stond hierbij hoog in het vaandel. Een levendige plek, waarbij niet alleen aandacht was voor diverse disciplines, performance, installatiekunst en de crossover, maar ook andere disciplines zoals muziek, dichtkunst, mode, vormgeving en dans. 

Sommige projecten in RETORT ART SPACE gingen een inhoudelijke relatie aan met de buurt. Kunstenaars werden aangemoedigd instellingen of buurtbewoners te betrekken bij projecten door actief naar buiten te treden (lezingenprogramma, samenwerking met kunst- en maatschappelijke instellingen, bedrijven, educatieprojecten voor scholen).

Zie ook:

( Periode 2013 t/m 2011 ) 

→ www.facebook.com/pages/Retort-Art-Space/

Periode 2011 t/m 2004

→ Retort Art Space periode 2011 t/m 2004