Retort: atelierontmoeting 15 december 2014

Op initiatief van Wietze Dorsman was op 15 december de eerste „atelierontmoeting”. Een bijeenkomst waarop kunstenaars van Retort elkaars werk bekijken, bevragen, becommentariëren. Met z’n elven waren we, het eerste uur in het atelier van Wietze, het volgende twee deuren verder in het atelier van Marianne Wijermars.

Aan het eind bleek het een formule die de aanwezigen zeker aansprak, een volgende bijeenkomst is al gepland voor 19 januari. Wietze zal daarvoor weer een bericht rondsturen.