Van gedicht naar beeldende kunst naar muziek

Welkom op de finissagevan de uitwisselingstentoonstelling van Chinese en Nederlandse kunstenaars op zondag 1 november in de SBK/bagagehal om 15.00 uur.

Van gedicht naar beeldende kunst naar muziek

Optredens van:

 The And (gitaar Nicolas Lafourest / zang- G.W. Sok)  en Su Lin op Pipa (Chinese luit en zang).

De muzikanten improviseren enige stukken aan de hand van een aantal gedichten uit de tentoonstelling.

The And speelt een soort van gitaar-poëzie. De kenmerkende “spreek/zang”-stijl van G.W. Sok (ex-The Ex) gecombineerd met de heldere en melodische, soms abstracte klankschappen van Lafourest’s elektrische gitaar. Hun repertoirebetreft eigen songs en werk van derden omgekneed tot speelse herinterpretaties.
http://gwsok.bandcamp.com/album/the-and

Su Lin is in Suzhou, China geboren en vertrok na het behalen van haar conservatoriumdiploma naar Nederland. Ze is als sopraan met de befaamde fluitist Chris Hinze op tournee geweest. Ze beheerst o.a. hetinstrument Pipa en is daarnaast geschoold in klassieke en moderne Chinese zang. http://www.chinesemuziek.info/sulin3.html

Welcome at the finissage of the exchange exhibition between Chinese and Dutch artists on Sunday November 1st at SBK/Bagagehal at 3 PM.

From Poem to Visual Art to Music

The And (guitar - Nicolas Lafourest / voice - G.W. Sok) and Su Lin- Pipa (Chinese Lute and voice)

The musicians willimprovise some pieces based on a couple of the exhibition’s poems.


The And plays a certain kind of guitar-poetry. The specific “sing/speak” style of G.W. Sok (ex-The Ex) combined with the bright and melodic, sometimes abstract soundscapes of Lafourest’s electric guitar. Their repertoire consists of own material, plus songs of others molded into playful reinterpretations.
http://gwsok.bandcamp.com/album/the-and

Su Lin is born inSuzhou, China but left to the Netherlands after graduating from the Conservatory. As a soprano she toured with the famous flute player Chris Hinze. She masters the instrument Pipa and is schooled in classic and modern Chinese singing.
http://www.chinesemuziek.info/sulin3.html