Expositie 'Haring en andere verse vis' - Jeannet Klement

In de jaarlijkse haringtentoonstelling is nieuw werk te zien. Haar karakteristieke stijl past uitstekend bij de humoristische stijl van naar haring happende portretten. De expositie Haring en andere verse vis is verlengd t/m zondag 2 september 2018.

Haring_JEannetKlement.jpg

Galerie Posthuys
Brink 14
1796 AJ De Koog Texel
info@galerieposthuys.nl

Openingstijden:
woensdag t/m zondag van 11 tot 17 uur

Over het werk van Jeannet Klement - Sign of the times

Over de sociale commentaren in de parktableaus van Jeannet Klement, door Emily Kocken:

“Lichtvoetig zijn ze, de recente keramische beelden en tableaus van Jeannet Klement (Amersfoort,1956): plastische commentaren op de vraag wat de mens in feite werkelijk ziet wanneer hij zijn oog over zijn medemens laat gaan, en dan met name buiten in het openbare leven. In een maatschappij die voortdurend aan veranderingen onderhevig is, waar in een steeds hoger tempo wordt ingegrepen in de omgeving en van mensen gevraagd wordt om steeds weer een nieuwe stap in het aanpassingsproces te zetten, verschuift de relatie tussen het indivu en zijn leefomgeving navenant.

Dit spanningsveld, het publieke habitat waarin de mens werkt, speelt, luiert, eet, vrijt of zich zichtbaar om een ander bekommert, is Klement’s werkterrein: van grove klei maakt ze momentopnames van de mens, gebaseerd op haar indrukken en observaties van haar dagelijkse omgeving.”